przedmiotowe ocenianie

Technikum
Język polski
Historia  Religia


Szkoła branżowa
Język polski Historia Religia


Język angielski
Język niemiecki


Matematyka,  fizyka, biologia, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa


Język kaszubski


Wychowanie fizyczne


Przedmioty informatyczne, graficzne i programistyczne


Przedmioty rolnicze, architektura krajobrazu


Przedmioty gastronomiczne


Cytat dnia

„Ucz się z wczoraj, żyj dla dziś, miej wiarę w jutro”

Albert Einstein

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli